אני גוזר שתיקה

על שנים עברו שצורחות בקול עבה

והן גוזרות עצמן מציר הזמן ומכסות את ההווה

 

אני סותר דברים

שנאמרו בקול ברור וחד לפני שנים מספר

והם סותרים על לחיי ומנסים לחדור אל פי הצר

 

אני מכהה שיניו

של בן רשע שיושב בקצה שולחן חיי

והוא מכהה את הצבעים שמצייר לי אלוקיי