"אפילו שיחת חולין של תלמיד חכם צריכה לימוד" (עבודה זרה יט: )

 

 

שיחת חולין של תלמיד חכם

הותירה אותי אל מול חבר כשאגודלינו שלופים

תלמיד חכם מביט בנו

עכשיו הוא קצת מבולבל

מנסה יחד איתנו להבין מה בדיוק אמר

כשהמילים יצאו מפיו הוא חשב שהן הרבה יותר פשוטות