הוא מאבאב לי
את הסתיו
הוא לא אוהב את בקשתי
לידום
לנשור
הוא רוצה שאהיה לבוש
לקראת החורף