יש את אני כשאני בכיתה ליד המורה

ויש את אני כשאני בחדר ליד המראה

 

יש את אני כשאני ליד רעות הבת של השכנים

ויש את אני כשאני סתם ליד משפחה וחברים

 

יש את אני כשאני בבית הכנסת לפני ה´ בתפילה

ויש את אני כשאני מתקוטט בגן המשחקים ובורחת קללה

 

וישנה שאלה שנראה והיא מטרידה רק אותי

מתי אני אהיה פשוט פשוט אני.