יש בי בקשוּת עזה
שלא מרפה
היא מכוונת לעבר כל מה שאינני מכיר
אך אני כהרגלי - זהיר