דיי.
מספיק.
אני לא צריך לעשות את זה שוב.
כבר עברתי את השלב הזה.
אני לא אכנע.
לא אוותר.
נקודה.
 
אבל הן חזקות.
הן לא מרפות.
הן ממש רוצות להופיע כאן.
להיות חלק מהשורה.
אבל המשפט חייב להסתיים.
 
אם אשבר הכל יישאר פתוח.
לא החלטי.
בלי סיום.
ויוותר מקום למחשבות זרות.
 
אוי.
אני מרגיש שהן גוברות.
נאבקות.
הנה הן מופיעות.
שלושת הנקודות...