נהר המיטהר

.

ציור...

מעשה מאבדה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה