נהר המיטהר

.

אבא

ציור...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה