נהר המיטהר

.

דיוקן

זכר ליציאת מצרים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה