נהר המיטהר

.

ציור...

אבא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה