אותם זיכרונות

שהטבענו במי הכנרת

       נחשפים אט אט

 

      היא נסוגה

   היא איננה מוכנה לשאת

רסיסי אנשים

 

וגם כשיעמדו במלוא תוקפם

     אל מולי

     אל מולך

לא אחשוף בפנייך

  זהותי הטובעת

במליחות דמעותייך

 

      אלטף בחמלה חלוקיי נחל

      מאלה הנמצאים בשפתיה

   ואבקש ממנה לכסות שוב

כמו מעולם לא נסוגה

כמו מעולם לא נסוגנו