*.

 

אדם!

אלהים מחפש אותנו בין עצי הגן

בוא נברח אדם בוא נברח

שכב בחיקי נתקפד כך

שלא יראו אותנו

אם נעצום עיניים-

עצום אותן אדם

 

---

 

אדם עכשיו תפקח.

אל תדאג אלהים הלך

והשאיר לנו אדמה חרוכה וגן

שכולו חרובים

שכולו בורות

אלהים

לקח איתו את השלווה ואת היופי

והשאיר לנו את הנחש

אדם

זו אני חוה תצא

מן התיבה

הגן כבר ריק

עכשיו כבר זמן

טרום חובה

אני מבקשת בך זכויות, אדם.

 

אולי תצא כבר מן הפרי או מן העץ

לא אכפת לי רק תצא תצא

אני עומדת להתפוצץ

ואז מה שיישאר לך הוא

קרביים של אשה על עץ הלהט

(אני יודעת שאמרו לי לא לגעת

אבל הייתי חייבת לאבד את עצמי,

לדעת)

 

הנה אני מבקשת סליחה

שלוש פעמים

סליחה

סליחה

סליחה

עכשיו אתה חייב לי אני מחכה

למה אתה מתחבא, אדם

תוריד את השמיכה

אני רוצה לראות לך את העיניים.

 

 

 

 

פורסם בעיתון "מקור ראשון", בשינויים קלים