רחל בתך הקטנה

גרושה, אם לשישה, רוצה לומר דברים ברורים.

מחווה לרילקה

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה