רחל בתך הקטנה

גרושה, אם לשישה, רוצה לומר דברים ברורים.

רשרוש בלב

שני וורטים חסידיים במחיר של אחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה