רחל בתך הקטנה

גרושה, אם לשישה, רוצה לומר דברים ברורים.

דכאון במכונית מקרטעת בלילה חשוך

מחווה לרילקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה