ובבור היוספי שלי אני נחשים ועקרבים אני עיניים צועקות באימה הנפילה הייתה קשה... והקולות צוחקים בלעג... אני בבור היוספי עם תלתלים הרוסים כותונת שנלקחה ציפורניים לוטשות סלע ביאוש מתגבר עם חילול התום... עם ההתפכחות... בבור היוספי שלי אני פה צועק לשמיים ר י ב ו נ ו ש ל ע ו ל ם! בבור היוספי שלי אני נרדם וחולם נרדם וחולם ונקניתי ושועבדתי ופותתי נאסרתי והומלכתי ובכיתי וחיבקתי א ב א!