אלומה ,

ומעיר לעיר ממדינה למדינה אנודה עם שיר ותיבת נגינה לתנות דלותך הזוהרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה