אתה מלמד אותי שפה חדשה מהתחלה- עיצורים אתה מלמד בבוטות- עכשיו תעצרי. את זה אל תגידי. את זה עוד לא. בעצם לא בכלל. ואני לא בכלל. טעמים אתה מלמד לאט- מתענג כשאני מתקרבת, מרוצה כשאני מדייקת ואני טועמת בקצב שלך. תנועות אתה מלמד בלי משים- עכשיו ארוך, במושגים החדשים לי, עכשיו מהר כשזה טפל. ואני נעה ושמה לב די בשביל שנינו. ניקוד אתה מחלק בקול- זה שטויות. זה מדוייק. את כמעט, וזה טוב. ואני רושמת הכל, זה יעזור בסיכומים. אני כבר מדברת שוטף. חבל שאין עם מי.