(",) מחייך בחינניות blabla@dgmail.com

נביא זעם נחמד

אהבה במרחק

כחומר ביד צורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה