יונה לא מצא

מנוח והיה

מהלך מענף לענף ומים לעיר

מרוגש לקודש

*

אילו מצא זמן

לשבת בצל האותיות

ישיבה קבועה, מזרחית

ומשוחררת

*

ודאי יכל לשמוע ב

ונינוה נהפכת

- - -

אחרת.