רקיע אילם

אילם. כי השירה האמיתית היא ללא מילים

אובדת

שקט זועק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה