רקיע אילם

אילם. כי השירה האמיתית היא ללא מילים

א-ל המים

אלייך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה