מיתרים אלפיים

.

(ושתי ושני סריסים בלילה שאחרי)

יקיצה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה