מיתרים אלפיים

.

ישבנו לנו

לחם יומם ולילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה