תרשה לי להשתמש במילים שלך? לרגע אחד אהבתי אותך. עכשיו אני שוב שולטת. אני אחרת. אמצא לי אחר לחלום אותו בלילות. תרשה לי להשתמש במילים שלך? הן הדבר היחיד שיוכל להכאיב לך כמו שהכאבת לי. תיגע בהן. יש להן צבע. הן חדות ונוקבות כשהן פוגעות במטרה. אני שוברת אותן אחת - אחת ומוצאת שם אותך. אתה - רסיסים. לא יכול להיות שהיית השלם ההוא כשאמרת אותן. ואולי מעולם לא היית שלם. תרשה לי להשתמש במילים שלך? הרי עשית את שלי ריקות הפכת אותן שקרים כבר אין לי מילים אחרות אליך. קח בחזרה את המילים שלך. אני אשוב לשתיקתי.