ברגעים האחרונים של "ללא גשם"

אני יוצא החוצה ומריח

אדמה יבשה

אויר חונק

כביסה תלויה בחצר השכנים.

ואיך ה"ללא חיים" מתכוננים?

כשהכל יתחיל אל תחפשוני

כבר לא אהיה.