ישראל פינקלשטיין

אני פנסיונר שנים רבות עבדתי במישטרה ובשרות הציבור התחלתי לכתוב בגיל מבוגר ועד כה פירסמתי כשישיה ספרי שירה על נושאיים שונים שנוגעים לחיי ולמדינה קיבלתי תגובות טובותולכן אני שמח לפרסם כאן את יצרותי

שיר על ירושלים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה