ורד אדיב

מאושרת השמחה בחלקה

נפרדת ממך

בעל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה