אלי וינוקור

לנשמה אין גיל

להבין פירושו להרגיש

קישורים שאקח עימי
למתחיל
עולים מעלה