מי קרע לך צוק ובתרונות מציג רגלך על שביל דהוי, נסתר? מי הראה לך בין המדרונות מקום אשר איוויתי למבצר? מי גילה לך את מבוא העיר בליל שלא שלטה בו עין ינשוף? מי הוביל אותך בלי להעיר שומרים נמים כאחוזי כישוף? מי השליך מחלונות צריחיי אלייך את סולם החבלים? מי הסיט לך חרש את בריחיי בוגדן כאחרון הנבלים? מי הסגיר אל פיך את הסיסמה אשר פתחה דלתות-שבשתיקה? ומי את, נערה שבקסמה נפל לבי בקול דממה דקיקה?       (לך, זו היודעת. אני מקנא במי שזכה בך, ולו גם אם במקרה אני הוא זה)