מיקה מוני

סיבוב,קפיצה,גלגלון היפוך לאחור והראש תמיד קדימה

הגשר שבור

ציפור החול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה