מיקה מוני

סיבוב,קפיצה,גלגלון היפוך לאחור והראש תמיד קדימה

ציפור החול

הגשר שבור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה