דוקא בעת שחשתי כי כל האושר מונח בפני, פגשתיך. וחשבתי לי כל זה לא בא אלא כדי להוכיח שהאושר- אין לו גבול.