מיגד _

קיים מרחק מסוים בין מה שאני מאמין בו לבין מה שאני. לפעמים הכתיבה היא נסיון להקטין את המרחק הזה.

כותב מהמותן

חרב פיפיות (צ)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה