מיגד _

קיים מרחק מסוים בין מה שאני מאמין בו לבין מה שאני. לפעמים הכתיבה היא נסיון להקטין את המרחק הזה.

האיש שראה הכל

אין עצה ואין תבונה כנגד הזמן?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה