מיגד _

קיים מרחק מסוים בין מה שאני מאמין בו לבין מה שאני. לפעמים הכתיבה היא נסיון להקטין את המרחק הזה.

חרב פיפיות (צ)

"שירה"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה