לפעמים אני חושב, אני מוכרח לבקר בכינרת בכדי שאראה בעיני וגם בעיני רוחי מה נתן למשוררת רחל את ההשראה לשיריה המופלאים והנדירים כל כך שמא הרי גולן וגליל או דם הכלנית וכתם הכרכום?, אולי גם אני אשום ואשאף יחד אפסע בשביל שכבשו רגליה על פני שדות. אסחף במוזה שסחפה אותה כסחוף גלי כינרת והולם הנוף וההשראה יכנס בי כדיבוק מאותו דקל שפל צמרת ואוציא מעם לבי בקסת הסופרים זמרה ושירה