נועם שלם

חי בעולם שבא הצבע הוא צליל

מילים לקצה תנועה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה