בס"ד חייל יושב בפלס, יושב ורק חושב חושב עליך אמא וחש את הכאב והדמעה זולגת והיא כמו יהלום ורוצה לראות את אמא ולא רק בחלום והסמל הגבר אותנו יקדר 30 שניות ש"ג 30 ולא יותר והמ"מ הגבר אותנו יצ´פר שישי שבת הביתה שבת ולא יותר אומרים גולני דבאעים קבות של ארבעים אנחנו רק גולני... אנחנו ולא הצנחנים.       מוקדש לגדוד 12 של גולני היושב לו אי שם בפלס היפה בבקעה... מרץ 04 עד מתי?