רקיע ²³

אינני כליל ולא דומה לתכלת.

ויהיו כרגעים אחדים

אסופי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה