א.מ ***

מישהי שאכפת לה מהעולם וחולמת שיהיה פה רק טוב...

! יש תקווה לאהבה

ה ל ב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה