א.מ ***

מישהי שאכפת לה מהעולם וחולמת שיהיה פה רק טוב...

לפני דייט

....וכל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה