Mike Zeffer

כותב בעיקר שירה קלאסית בשפה האנגלית, בהשראת האסכולה הרומאנטית של המאה ה18 וה19, אבל לא רק.

The Hunter

The Cheerful Fountain Has Gone Dry

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה