~ הדסה ~

אל תושיט יד לגעת ברוח, פן תרדוף אותך לשארית הימים.

והלב...

כאב...

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה