~ הדסה ~

אל תושיט יד לגעת ברוח, פן תרדוף אותך לשארית הימים.

התבוננות.

והלב...

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה