לא שוב

אותו סיפור מוכר

כמו תקליט שרוט

חוזר על אותה מנגינה

 

כמו תמיד

אותה טעות חוזרת

הסוף כבר ידוע

אך התסריט השתנה

 

פעם נוספת

שודר מסר שגוי

מנסה להמלט חזרה

עוד לא מוכנה

 

שוב מטעה

שוב פוגעת

הורסת את כל מה שבניתי

מייאשת את כולם

את עצמי

רומסת שוברת

לבבות וחיים

נסחפת-

לא שוב