שובלי צעיפך הוורוד

התברו מולי בליל אמש

כרמז לחיוכך המוכר

ישבנו דיברנו שעות

על בגדים על חיים אהבה

שתקנו שתיקות מבינות

כשנדמו המילים משפתייך

כשנבלע חיוכי בשובלי

צעיפך הוורוד.