בורחת

כל חייה בורחת.

פעם מפני מטלה,

ופעם מפני מחלה ומוות.

ופעם כך,

ופעם כך.

בורחת,אבל  תמיד בורחת.

לאחר שעובר הדבר,המועד.

יכולה היא לנשום לרווחה.

לא הגישה עבודה,

עבר התאריך-

נושמת היא לרווחה,

אך גם קצת בחשש.

מה יעשו לה עכשיו?

 

בורחת.

תמיד בורחת....

 

(ניסן תשס"ה)