קראתי אליך בליל של שכרות

בקשתי ממך שתשכח כל מגע

כל מבט

וקול אהבה

 

ביקשתי אליך בליל זוהמה

רציתי ממך שתתיר כל קשרים

כל שלשלת

שאותי כבלה אליך

 

רציתי אליך בלילה אפל

בכיתי שתתן לי לשכוח

כי כלכך קשה בחיים להמשיך

כשדמותך בי נאחזת בכח