אותו מבט

ששובר את הלב

לאלפי רסיסים,

וממיס.

מכאיב ביופיו,

ברכותו.

בפשטותו הכובשת.

 

אותו המבט,

שהותיר לבבות כה רבים

בודדים.

האם שלי הוא,

מיוחד לי?

או אולי

לבבי,

הוא רק אחד

מני רבים.