צפורים נודדות

אולי הן בוחות

מן הכאב,

הן לא יודעות

שהוא ישאר?

הוא לא יעלם,

לא יוותר מאחור.

 

ישאר אצלן.

 

לברוח מההתמודדות...

 

לא,

נסיגה אינה אפשרות.

 

צריך לעמוד מול הכאב

גל ועוד גל

נכנסים בך חזק

ואתה אולי עכשיו

כמעט ונופל,

כושל

אך כשכוחו יחלש

כוחך יגבר,

תתגבר

תתחשל אל מול הכאב

ותחסל.

 

לחסל.

 

הוא מחסל אותך,

הכאב.