רותי ...

בת 45 יודעת שרק אהבה מביאה אהבה..

על בקבוק יין ותחרות

אם רק תדע להרגיש את האשה שבי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה