רותי ...

בת 45 יודעת שרק אהבה מביאה אהבה..

אם רק תדע להרגיש את האשה שבי

על בקבוק יין ותחרות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה