רותי ...

בת 45 יודעת שרק אהבה מביאה אהבה..

לזכרו של יוני פלג ז"ל...וכעת בלי חבר

אם רק תדע להרגיש את האשה שבי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה