ירוקה כשדה בפריחת עשביו

ירוק כעצי ברושים

ירוקה כענף הדס ריחני

ירוק כעיניךֳ בשיפולי דמיוני

 

מנצנץ כשמש על מי האגם

מנצנצת כזוהר כוכבים

מנצנץ כעיניךֳ יפות פשוטות חומות

מנצנצת כבקבוק הזכוכית שאליך שלחתי

                            מעל גלי הים.