שריה אשר

שיר תגובה לשיר מלאך שחור.

סיפור קצר.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה