שריה אשר

סיפור קצר.

שיר תגובה לשיר מלאך שחור.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה