הוא קרע מעלייך

את שרידי התמימות

וריסק את אהבתך

לאלפי רסיסים

את אמונתך

גנב את רגשותייך

הנותרים

ואת רצה אליי

מסתתרת בתוכי

בחיבוקי האוהב

מנסה להתנחם

בוכה וכואבת

חולה וחיוורת

מתפוגגת

ואני כואבת אותך

אוהבת אותך

בוכה בשבילך

במקומך

במקומי.