היא ישובה בשמש

מתכחשת לקברים

נהינת מהחמימות

מביטה לעובר אורח ישר בעיניים

וממהרת להיעלם בעשבים,

מסתתרת מחיים

וחיה בין מתים

ממהרת על גבי

קברים שבורים

נחרדת מנעליים עוברות

מצללים חולפים,

ושוב קופצת אל תוך סדק,

מתנכרת לעולם

למתים המהלכים בינות החיים

לחיים המהלכים בינות הקברים.