לְעֵת עתה דַיִי בְּגֵץ

וּתְפִילָה לְמַחָר אַחֵר

מְחָזוֹן בִּיעוּת מֵנַתֵץ.

לְעֵת עתה דַיִי בְּגֵץ

שְלְפֶתַח מָפָּץ רוֹבֵץ

מִפְתַן הַעֶמֶק הַעוֹכֵר.

לְעֵת עתה דַיִי בְּגֵץ

וּתְפִילָה לְמַחָר אַחֵר.