"חזור בך , מאיר

אין זו דרכך

עקבי הסוס מבשרים

את הגבול ביני ובינך.

שונה אני, אחר

רעה אחריתי מראשיתי

ועכשיו, איני חוזר.

לא השבת תתחום את צעדיי

אף לא היושב על כס

ומכאן אמשיך לבדי

אכן, אלו נטיעות הפרדס."

 

"אף אתה בך חזור!

עוד לא שקעה השמש

טרם כבה האור.

יפה רפואה

עלי מזור

הקשב לבשורת הסוס

השבת, המקור!"

 

"אין ישועה לי

באלוהי יעקב עוד

שכן כבר שמעתי

דבריו מאחורי הפרגוד,

קורא להשיב בניו

מן העמק העוכר

שובו, בנים שובבים

שובו, חוץ מאחר."

 

"חזור בך, רבי

זהו תחום השבת

יפה רפואה למזור

ויפה תשובה לחטאת.

וגם הכותב

על נייר מחוק

כותב הוא, וכתבו חקוק."

 

בכה רבי, בכה ומת

שב אנוש עד דכא.

ושמח אני, שכן דומה הוא,

שמתוך תשובה נשמתו נסתלקה.