הַיוֹם

אָחַד עָשָׂר יוֹם לַעוֹמֶר

שֵהֶם

שֶבַע שְׂמַלוֹת חַג

מְכוּפְתָרוֹת שִירֵי יֶקֶב עַלִיזִים

וּלְשָנָה הַבָּאַה

שִבְעַה גְבִיעִים מֵשוּקָדִים

אוֹחַזִים בְּאוֹר רוֹדֵף שָלוֹם.

 

וְאָרְבָּעַה נִגְעֵי בַּית

הַמֵכַרְסֵמִים בְּמַסָדַיו

שֵהֶם

שְלוֹשָה כִּתְמֵי יַדָיִים מְגוֹאַלוֹת

וְהַשְקוּלָה כְּנֶגְדָם.