השיר מבוסס על מדרש במסכת עבודה זרה (דף יח עמ' א') המספר את סיפור מיתתו המצמררת של התנא הקדוש ר' חנינא בן תרדיון הי"ד.

כדאי לקרוא את המדרש לפני קריאת השיר.

 

חַנִינָא, רָבִּי

הגידה נא לי

אֵיכַה נִקְרַאוֹת

אוֹתיוֹת

הפּוֹרְחוֹת בַּאָוִויר?

הַאִם

הַנִפְרַע עֶלְבּוֹנַן

מְחַבְּרַן שוב יחד

אֶל שוּרוֹת הגְוִוילִים העַשֵנִים

לְקַיֵים בְּהִידוּר

"פִּיקוּדֵי ה' יֵשַרִים"?

שֵמַא

אינן נקראות כלל

ולמה אז

לא תפתח פִּיךָ

לְהַחִיש בִּיטוּלְךָ בְּשִׁישִׁים

רְשַפִים לוהטים?

 

ואם נִגְזַר

על המַעֲנֵה לְפִתְחוֹן פִּי

להיקבר עמךָ

מִשְיִכְּרְכוּךָ בְּפִרְקֵי שִירְתְךָ

תְהִי נא שאלתי

לְעַרֵב עֶלְבּוֹנְךָ

בעֶלְבּוֹנַה

לְבְלִיל מִנְחַה

האחוזה

באש המזבח

עליו חַרָטְתָ אוֹמֵר

"מן השמיים ירחמו".