עַל סַפְסַל בֵּית הַמִדְרַש

אָנִי רוֹעֶה בָּקָר

המוֹלִיךְ יוֹם יוֹם פִּרְקֵי מִילוֹתָיו

אֶל הרְהַטִים.

 

בָּדֵל אָנִי מְבָּעַלֵי מֵלַאכְתִי

שֶלֹא מוֹנְעִים מִרְעֵה מִקְנֵיהֶם

מִן הגֶזֵל.

 

וְיֵש שְאֵעֶקוֹב

אַחַר פַּעָמֵיי עֶגֶל תוֹעֶה

עַטוּף קוּשְיוֹת כְּחַבָרְבּוּרוֹת

אֶל תוֹך נַפְתוּלֵי יֵעָרוֹת הַדְרָש

אַחָר אֶמְצָאֵהוּ שוֹקֵד עַל מֵימֵי נֵחָלַי

מַרְוֶוה צִימְאוֹנוֹ

וְצִימְאוֹנַם.

אוֹרוּ עֵינַי.