טובה הארץ מאד מאד

מאמינה רק בהמלכת ה' בעולם

הבנה פשוטה

כלו ביגון חיי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה